Založení společnosti s ručením omezeným – Víte, jaké máte v tomto ohledu možnosti a bez jakých dokumentů se celá procedura neobejde?

Založení společnosti s ručením omezeným tak, aby byly bezezbytku dodrženy všechny zákonem dané povinnosti, není nijak zvlášť komplikované. Jistě se však najde celá řada lidí, kteří prozatím nemají s podnikáním vůbec žádnou zkušenost a do světa byznysu by přitom rádi vstoupili právě se svou vlastní s. r. o. Především těm jsou určeny naše následující řádky, na kterých se pokusíme nastínit jednotlivé možnosti, které v takovém případě přicházejí v úvahu a nezapomeneme ani na výčet nejpodstatnějších listin, bez kterých se založení s. r. o jednoduše neobejde.

Založit společnost s ručením omezeným může takřka kdokoliv

Společnost s ručením omezeným (s. r. o) je u nás bezesporu tou nejpoužívanější formou obchodní korporace. Založit si ji může téměř každý a zejména v případě, že se k takovému kroku odhodláte sami, bez asistence specializované firmy či advokáta, nesmíte podcenit nezbytnou přípravu. V mnoha detailech jsou totiž předpisy poměrně benevolentní a řadu detailů ponechávají na vašem rozhodnutí. To však znamená, že byste měli co nejlépe znát současné platné právo, abyste se vyhnuli nějakému zásadnímu přešlapu. Příslušné úřady vám totiž byznys usnadní jen zřídkakdy, jako například v případě chystané paušální daně, ovšem při trestání chyb bývají často nejen rychlé, ale i poměrně nekompromisní.

K vlastní s. r. o vás přivedou hned 3 různé cesty

K vlastní s. r. o se lze pochopitelně dopracovat hned několika cestami. Některé jsou rychlejší a spolehlivější, jiné, které zaberou více času, vás zase vyjdou o poznání levněji. Co se vám tedy v tomto ohledu nabízí?

1. KUPTE SI „READY-MADE“ SPOLEČNOST

– Rozhodně nejrychlejším způsobem, kterým se doberete cíle, je koupě tzv. „ready-made“ společnosti. To znamená, že si od někoho, kdo kompletní proceduru založení absolvoval za vás, zakoupíte hotovou firmu. V tomto případě tedy konkrétně s. r. o. Cena však bude logicky o něco vyšší, než u dalších dvou možností, které připadají v úvahu.

2. VYBERTE SI PRÁVNÍKA NEBO SPECIALIZOVANOU FIRMU

– Existuje množství právních kanceláří a také celá řada specializovaných firem, které vám za příslušný honorář pomohou vše připravit a zařídit. Řekněme, že je to zlatá střední cesta, pokud jde o finanční i časovou náročnost celého procesu a volí ji dnes zřejmě valná většina lidí.

3. PUSŤTE SE DO TOHO SAMI

– Nejkomplikovanější a zároveň nejlevnější z cest. Chce to nejenom určitou míru znalostí, ale též dostatek času a trpělivosti. Nicméně v případě, že vše zvládnete bez zásadnějších chyb, určitě ušetříte. Nikde navíc není psáno, že vám s tím nemůže pomoci třeba váš společník. Pokud ovšem nějakého hodláte mít. Nesporným trendem současného byznysu je totiž značná individualizace a obchodní společnosti s jediným vlastníkem tak hrají prim.

9 listin, bez nichž se většinou neobejdete

K založení společnosti s ručením omezeným si obvykle musíte připravit celou řadu listin, bez nichž nelze věc realizovat. K těm nejdůležitějším zpravidla patří devět položek z našeho seznamu, ale někdy mohou být vyžadovány i další.

a) Společenská smlouva nebo zakladatelská listina

b) Nájemní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí

c) Rozhodnutí jednatele o umístění sídla

d) Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla vaší firmy

e) Prohlášení jednatele o bezúhonnosti

f) Prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu

g) Vaše živnostenské oprávnění

h) Potvrzení banky o splacení základního kapitálu

i) Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Víte, jak to bude s vaší právní odpovědností?

Jelikož je podnikání v tuzemsku plné absurdních povinností a často ne zcela srozumitelně formulovaných předpisů a nařízení, je nejprve třeba ujasnit si pojmy. Musíte zde hlavně rozlišit mezi tím, co je ručení (za závazky jiného) a odpovědnost (za vaše závazky, napáchané škody apod.) V případě s.r.o. jde tedy hlavně o to, že je zde plná odpovědnost za závazky a to až do výše obchodního majetku celé firmy. To, že je od roku 2014 možné zakládat s. r. o se základním kapitálem ve výši 1 Kč tedy neznamená, že byste případně nebyli povinni uhradit vaše dluhy. Ty se splácejí právě z majetku firmy (je-li aktuálně nějaký) a jejich úhrada nemá žádnou spojitost s výší základního kapitálu, jak se leckdo mylně domnívá.

Společníci ručí za závazky s. r. o do výše nesplacených vkladů

Každý případný společník navíc ručí za závazky firmy do výše upsaného, ale nesplaceného vkladu, případně jeho části (pokud ho dosud nesplatil celý). Je-li společníků více, ručí všichni a to nerozdílně. Ten z nich, který je také jednatelem firmy, má vždy za povinnost tzv. konat s péčí řádného hospodáře. Jestliže je mu prokázán opak, může za určitých okolností ručit za její závazky i nad rámec upsaného a nesplaceného vkladu. Prvním předpokladem této situace je však úpadek celé s. r. o.

Chyby se mohou prodražit!

Přestože je společnost s ručením omezeným velice oblíbenou formou provozování byznysu, máte pochopitelně i jiné možnosti. Můžete se například stát OSVČ (osobou samostatně výdělečně činnou) nebo třeba založit akciovku. Ať už pro váš byznys zvolíte cokoliv, dbejte hned od počátku na to, abyste v důležitých dokumentech potřebných pro založení společnosti či živnosti nedělali zbytečné chyby. I drobná nepozornost může v důsledku znamenat zbytečnou ztrátu času a v horším případě i financí. Kdo se v problematice zakládání firem příliš nevyzná, měl by si raději na pomoc přizvat odborníky.

Jak jste na tom vy, poradíte si i bez cizí pomoci? A jakému oboru se hodláte věnovat?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Releated